Privatumo politika

Bendrosios nuostatos

Uždaroji akcinė bendrovė „Autovela“, juridinio asmens kodas 304221935, buveinės adresas – J.Kubiliaus g.16, Vilnius , Lietuva (toliau –Įmonė arba Duomenų valdytojas) rūpinasi informacijos apie Jus apsauga. Mes laikomės Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, saugančių Jūsų informaciją, kurią renkame, naudojame ir saugome savo Įmonėje. Mūsų Privatumo politikoje rasite atsakymus į svarbiausius klausimus apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus.

Vartotojai su Privatumo politika gali susipažinti Svetainėje. Duomenų valdytojas pagal šią Privatumo politiką yra Autoservisas Autovela. Vartotojas nurodydamas Svetainėje, Elektroninėje parduotuvėje, Autoservise savo asmens duomenis, sutinka, kad Autoservisas Autovela juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka. Tam tikrų registracijos duomenų pateikimas yra būtinas ir nepateikus jų, Vartotojas negalės naudotis Paslaugomis. Registruodamasis Svetainėje, Elektroninėje parduotuvėje Vartotojas patvirtina, kad nurodyti asmens duomenys yra tikslūs ir teisingi. Autoservisas Autovela neprisiima atsakomybės už netikslius, neišsamius ar klaidingai pateikus Vartotojo duomenis.

Autoservisas Autovela renka ir tvarko šiuos Vartotojų duomenis:

Duomenų rinkimo būdas Duomenys Asmens duomenų tvarkymo pagrindas Duomenų tvarkymo terminas
Paskyros registracija Vardas, pavardė, adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, automobilio markė, modelis, valstybinis numeris, įmonės (darbovietės) pavadinimas (jeigu registruojasi įmonės vardu). Vartotojo sutikimas naudotis Paslaugomis Taisyklėse numatytomis sąlygomis. Visą laikotarpį, kol Vartotojas naudojasi paskyra. Vartotojo suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį Autoservisas Autovela gali saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtų apsiginti nuo jai pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.
Paskyros administravimas Registravimosi interneto svetainėje www.autovela.lt metu pateikti duomenys, prisijungimo prie paskyros duomenys, veiksmai paskyroje, įskaitant techninius naršymo duomenis (IP adresas, prisijungimo bei naršymo techninė informacija). Vartotojo sutikimas naudotis Paslaugomis Taisyklėse numatytomis sąlygomis. Visą laikotarpį, kol Vartotojas naudojasi paskyra. Vartotojo suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį Autoservisas Autovela gali saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtų apsiginti nuo jai pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.
Registracija Paslaugų teikimui Vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, automobilio gamintojas, modelis, valstybinis numeris ir automobilio techninės apžiūros galiojimo data (jeigu Vartotojas pageidauja gauti priminimą apie techninės apžiūros galiojimo pabaigą). Vartotojo sutikimas naudotis Paslaugomis Taisyklėse numatytomis sąlygomis. 5 metus nuo paslaugų suteikimo dienos. Vartotojo suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį Autoservisas Autovela gali saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtų apsiginti nuo jai pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.
Pirkimas elektroninėje parduotuvėje Vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, įmonės (darbovietės) pavadinimas (jeigu prekės perkamos įmonės vardu), pirkimo data ir laikas, prekių pavadinimai, kiekiai, kainos, mokėjimo už pirkinius metodas ir mokėjimų informacija. Vartotojo sutikimas naudotis Paslaugomis Taisyklėse numatytomis sąlygomis. 10 metų nuo pirkimo operacijos atlikimo dienos.
Paslaugų teikimas Autoservisuose Autovela Vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, automobilio gamintojas, modelis, metai, valstybiniai numeriai, VIN numeris. Vartotojo pateiktas užsakymas paslaugų teikimui (paraiška) ir Autoservisas Autovela teisinės pareigos atlikti automobilio techninės priežiūros ir remonto paslaugas vadovaujantis teisės aktais, apibrėžiančiais reikalavimų transporto priemonių techninę priežiūrą ir (ar) remontą atliekantiems asmenims ir transporto priemonių techninės priežiūros ir (ar) remonto paslaugų teikimo tvarką. 5 metus nuo paslaugų suteikimo dienos.
Pasaugos sutarties sudarymas Vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, saugomos prekės, jų vertė, valstybinis numeris, gamintojas, modelis. Vartotojo sudaryta pasaugos sutartis. Visą laikotarpį, kol Vartotojas naudojasi pasaugos paslauga ir 5 metus pasibaigus sutarčiai.
Pasiūlymų ir informacijos teikimas Vardas, pavardė elektroninio pašto adresas, telefono numeris. Vartotojo sutikimas gauti pasiūlymus ir informaciją. Kol galioja Vartotojo sutikimas gauti pasiūlymus ir naujienas. Vartotojo suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį Autoservisas Autovela gali saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtų apsiginti nuo jai pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.
Vartotojo sutikimas gauti priminimus ir informacinius pranešimus Vardas, pavardė elektroninio pašto adresas, telefono numeris. Vartotojo sutikimas gauti informacinius pranešimus ir priminimus, susijusius su prekių ar paslaugų užsakymu, įsigijimu, vykdymu (pavyzdžiui: pranešimai apie pasikeitusį darbo laiką, paslaugų teikimo adresą, priminimai apie paliktas prekes, prekių kategoriją, krepšelį). Iki vartotojo atsisakymo gauti tokius priminimus.
Statistika, rinkos ir Vartotojų elgesio tyrimas Vietovė, pirkimo duomenys (įskaitant pirkimo datą ir laiką, prekių pavadinimus, kiekius, kainą, peržiūrėtas prekes). Autoservisas Autovela teisėtas interesas analizuoti duomenis ir rengti verslui reikalingas ataskaitas, siekiant vertinti savo veiklą ir reaguoti į rinkos pokyčius. 5 metai.
Išplėstinės garantijos registravimas Vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, pirkimo data, pirkimo vieta, kvito Nr., valstybinis numeris. Vartotojo sutikimas registruojantis išplėstinei garantijai. 24 mėnesius.
Žaidimai, loterijos Vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas. Vartotojo sutikimas dalyvaujant Autoservisas Autovela organizuojamuose žaidimuose, loterijose. 12 mėnesių.
Vartotojų užklausų, prašymų, atsiliepimų skundų administravimas Vartotojo įvardinta identifikavimo ir kontaktinė informacija:, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas. Užklausos turinys: įvykis, dėl kurio kreiptasi, jo aplinkybės vardas, data, vieta, Vartotojo prašymas, reikalavimas ar atsiliepimas ir kita užklausoje pateikiama informacija;

Kiti su užklausa pateikiami dokumentai ir (ar) duomenys: pvz. pirkimo kvito duomenys, nuotraukos.

Autoservisas Autovela teisinės pareigos nagrinėti ir atsakyti į vartotojų užklausas vykdymas bei teisėtas interesas vertinti savo klientų atsiliepimus, siekiant gerinti veiklos ir teikiamų paslaugų kokybę. 12 mėnesių.
Apklausa Apklausa yra anoniminė ir atsakymai su konkrečiu asmeniu nėra siejami, nebent apklausos metu klientas pats nurodo jį identifikuojančią informaciją. Autoservisas Autovela teisėtas interesas vertinti klientų aptarnavimo kokybę ir reaguoti į klientų poreikius, pastabas. Jeigu klientas suteikė jį identifikuojančią informaciją, anketos duomenys nuasmeninami praėjus 3 mėn. po apklausos užpildymo.
Vartotojo sutikimas dalyvauti lojalumo programoje Vartotojo vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, parašas užpildžius anketą ir sutikus dalyvauti Autoservisas Autovela lojalumo programoje, su Autoservisas Autovela privatumo politika bei gauti informaciją apie Autoservisas Autovela vykdomas specialias akcijas ir naujienas, anketos pildymo data. Vartotojo sutikimas dalyvauti Autoservisas Autovela lojalumo programoje. Iki vartotojo atsisakymo dalyvauti lojalumo programoje. Atsisakyti dalyvavimo lojalumo programoje klientas gali prisijungęs prie savo paskyros arba išsiuntęs laisvos formos prašymą el. paštu info@autovela.lt

DUOMENŲ PERDAVIMAS TRETIESIEMS ASMENIMS

Autoservisas Autovela jūsų duomenis gali perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda vykdyti ir administruoti Paslaugų teikimą, teikia mums su klientų Užklausų administravimu susijusias paslaugas. Tokiais asmenimis gali būti duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, duomenų centrų, prieglobos ir debesijos paslaugų teikėjai, tiesioginės rinkodaros paslaugų teikėjai, rinkos tyrimų ar verslo analitikos paslaugų teikėjai, vežimo paslaugas teikiantys asmenys ir pan. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui mes pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti. Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams ar perduoti kitiems asmenims be mūsų sutikimo. Be to, jie privalo užtikrinti jūsų duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su mumis sudarytus rašytinius susitarimus. Jeigu teikdami Paslaugas mes suteikiame teisę pasinaudoti mūsų partnerių paslaugomis (pvz., partnerių vykdomų lojalumo programų teikiamomis naudomis), kai kurie Jūsų duomenys taip pat bus prieinami ir mūsų partneriui, tačiau tik tokio bendro paslaugų teikimo ar kitokių bendradarbiavimo sąlygų tikslais. Duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka, siekiant užtikrinti mūsų teises, mūsų pirkėjų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus. Jeigu mes naudojame svetainės analizės paslaugą (pvz., Google Analytics), kuri taikoma nustatant, kaip jūs naudojatės interneto svetainėje www.autovela.lt pateikta informacija, Jūsų nuasmenintais duomenimis galime keistis su trečiaisiais asmenimis, kurie šia informacija remiasi vertindami, kaip yra naudojamasi interneto svetaine, rengdami svetainės operatoriams skirtas ataskaitas apie interneto svetainės veiklą ir teikdami kitas su interneto svetainės, interneto naudojimu susijusias paslaugas.

VAIZDO STEBĖJIMAS

Mes siekdami užtikrinti klientams teikiamų paslaugų kokybę bei įmonės, darbuotojų ir klientų turto saugumą, Autoservisuose Autovela vykdome vaizdo stebėjimą. Apie vaizdo stebėjimą klientai yra informuojami informaciniais ženklais prie įėjimų į patalpas/teritoriją. Norėdami įgyvendinti savo, kaip duomenų subjekto teises, susijusias su Autoservisas Autovela vykdomu vaizdo stebėjimu, Vartotojai gali kreiptis informaciniuose ženkluose arba šioje Politikoje nurodytais kontaktais, į asmenį, atsakingą už asmens duomenų apsaugą.

VARTOTOJO, KAIP DUOMENŲ SUBJEKTO, TEISĖS

 • Susipažinti su tvarkomais jo asmens duomenimis: gauti patvirtinimą, ar Autoservisas Autovela tvarko jo asmens duomenis, susipažinti su tvarkomais duomenimis, gauti informaciją apie duomenų tvarkymo tikslus, duomenų tvarkymo laikotarpį, duomenų gavimo šaltinius.
 • Reikalauti ištaisysi asmens duomenis, pakeisti, patikslinti informaciją, jeigu pasikeitė Vartotojo registracijoje pateikti duomenys arba jeigu Vartotojas mano, kad Autoservisas Autovela tvarkoma informacija apie jį yra netiksli ar neteisinga.
 • Bet kada atšaukti savo sutikimą ir Vartotojo sutikimu grindžiamas duomenų tvarkymas bus nutrauktas. Tam tikrais atvejais, tai gali reikšti, kad vartotojas negalės toliau naudotis Autoservisas Autovela teikiamomis Paslaugomis ir dalyvauti lojalumo programoje.
 • Reikalauti, kad Autoservisas Autovela nepagrįstai nedelsdami ištrintų su Vartotoju susijusius asmens duomenis, jeigu tai galima pagrįsti viena iš šių priežasčių:
  • Asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
  • Vartotojas atšaukia sutikimą, kuriuo grindžiamas asmens duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti asmens duomenis;
  • Vartotojas nesutinka su duomenų tvarkymu pagal ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis;
  • Asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai.
 • Prašyti perkelti duomenis, tvarkomus pagal Vartotojo sutikimą ir kurių tvarkymas atliekamas taikant automatizuotas priemones, duomenų valdytojui. Tokiu atveju, Vartotojo pageidaujamus perkelti duomenis, Autoservisas Autovela jam pateiks įprastai sistemomis naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu.
 • Pateikti skundą, jeigu Jūs manote, kad Jūsų duomenis mes tvarkome pažeisdami duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, mes visuomet pirmiausia prašome kreiptis tiesiogiai į mus. Mes tikime, kad geranoriškomis pastangomis mums pavyks išsklaidyti visas Jūsų abejones, patenkinti prašymus ir ištaisyti mūsų padarytas klaidas, jeigu tokių bus.Jeigu Jūsų netenkins mūsų siūlomas problemos išsprendimo būdas arba, Jūsų nuomone, mes nesiimsime pagal Jūsų prašymą būtinų veiksmų, Jūs turėsite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, kuria Lietuvos Respublikoje yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija.

PRAŠYMŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

Siekdami apsaugoti visų mūsų pirkėjų duomenis nuo neteisėto atskleidimo, mes, gavę Jūsų prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas Jūsų teises, privalėsime nustatyti Jūsų tapatybę. Šiuo tikslu mes galime prašyti Jus nurodyti Jūsų registracijos anketoje pateiktus aktualius anketinius duomenis (pvz.: vardą, el. pašto adresą ar tel. numerį) ir lyginsime, ar Jūsų nurodyti duomenys sutampa su atitinkamais anketiniais duomenimis. Vykdydami šį patikrinimą, mes taip pat galime išsiųsti kontrolinį pranešimą registracijos anketoje nurodytu kontaktu (SMS arba el. paštu), prašydami atlikti autorizacijos veiksmą. Jeigu patikrinimo procedūra bus nesėkminga (pvz.: Jūsų nurodytieji anketiniai duomenys nesutaps su registracijos anketoje nurodytais duomenimis arba Jūs nesiautorizuosite pagal gautą SMS ar el. pašto pranešimą), mes būsime priversti konstatuoti, kad Jūs nesate prašomų duomenų subjektas ir privalėsime atmesti Jūsų pateiktą prašymą. Gavę Jūsų prašymą dėl bet kurios Jūsų teisės įgyvendinimo ir sėkmingai atlikę aukščiau nurodytą patikrinimo procedūrą, mes įsipareigojame nepagrįstai nedelsdami, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo ir patikrinimo procedūros užbaigimo, pateikti Jums informaciją apie veiksmus, kurių ėmėmės pagal Jūsų pateiktą prašymą. Atsižvelgdami į prašymų sudėtingumą ir skaičių, mes turime teisę vieno mėnesio laikotarpį pratęsti dar dviem mėnesiams, apie tai Jus informuodami iki pirmojo mėnesio pabaigos ir nurodydami tokio pratęsimo priežastis. Jeigu Jūsų prašymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis, atsakymą mes Jums taip pat pateiksime elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, kai tai bus neįmanoma (pvz.: dėl itin didelės informacijos apimties) arba tuomet, jei Jūs prašysite Jums atsakyti kitu būdu. Mes atsisakysime tenkinti Jūsų prašymą motyvuotu atsakymu, kai bus nustatytos teisės aktuose nurodytos aplinkybės, apie tai raštu informuodami Jus.

SLAPUKAI

Mes naudojame slapukus (tai nedidelis informacijos failas, atsiųstas į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį Jums besilankant mūsų svetainėje). Slapukas yra atsiunčiamas į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį tam, kad išsaugotų duomenis, o mes galėtume Jus, kaip Paslaugų naudotoją, atpažinti apsilankius mūsų svetainėje. Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau, teikti Jums patrauklius pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie mūsų svetainės naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek Jūsų aptarnavimą.

Pirmą kartą prisijungus prie tinklapio, pateikiamas pranešimas apie slapukų naudojimą. Jeigu sutinkate su slapukų naudojimu, jūs paspaudžiate mygtuką „Sutinku“ arba galite naršyti toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Naudodamiesi tinklapiu ir informavimo eilutėje apačioje paspaudę mygtuką „SUTINKU“, Jūs patvirtinate, kad sutinkate ir leidžiate tinklapio valdytojui į Jūsų galinį įrenginį (kompiuterį, planšetinį kompiuterį, išmanųjį telefoną aparatą ir pan.) įrašyti įvairių rūšių slapukus.

SLAPUKŲ RŪŠYS

Funkciniai slapukai – naudojami siekiant padėti svetainės lankytojui naudotis Įmonės interneto svetaine, prisiminti naršymo metu atliktus pasirinkimus ir pageidavimus. Funkciniai slapukai nėra būtini, kad interneto svetainė galėtų pilnai funkcionuoti, tačiau jie prideda funkcionalumo ir pagerina Jūsų naudojimosi Įmonės interneto svetaine patirtį. Slapukai yra labai svarbūs tinklapio ir elektroninių paslaugų veikimui, jie užtikrina sklandžią naudojimosi jomis patirtį vartotojui. Pavyzdžiui, jei vartotojas to pageidauja, jam nereikia kiekvieną kartą jungiantis įvesti savo registracijos duomenų.

Analitiniai slapukai – naudojami siekiant gauti informaciją apie tai, kaip svetainės lankytojai naudoja Įmonės interneto svetainę. Tai reikalinga tam, kad galėtumėme Įmonės interneto svetainę optimizuoti bei ją pagerinti. Analitinių slapukų pagalba galime rinkti duomenis apie jūsų peržiūrėtus internetinius puslapius, iš kurių puslapių atėjote, kokius el. laiškus atvėrėte ir į kuriuos sureagavote bei informaciją apie datą ir laiką. Tai taip pat reiškia, kad galime naudoti informaciją apie Jus ir tai, kaip naudojate šią svetainę, pavyzdžiui, apsilankymo dažnumą, paspaudimų skaičių tam tikrame puslapyje, naudotus paieškos žodžius ir kt. Analitiniai slapukai nerenka asmeninės vartotojų.

Techniniai (būtinieji) slapukai – padeda užtikrinti interneto svetainės funkcionalumą, sukurti paskyrą, prisijungti prie paskyros ir tvarkyti Jūsų užsakymus. Techniniai slapukai būtini tinkamam interneto svetainės funkcionalumui. Be griežtai privalomų slapukų taptų neįmanoma teikti tam tikrų svetainės paslaugų, o svetainė veiktų ne taip sklandžiai, kaip turėtų. Šie slapukai nerenka jokios informacijos rinkodaros tikslais ir neįsimena, kur jūs lankėtės internete.

Tiksliniai arba reklaminiai slapukai naudojami tam, kad jums būtų rodoma įdomesnė ir jūsų interesus labiau atitinkanti reklama, arba tam, kad tos pačios reklamos parodymų svetainėje skaičius būtų ribojamas. Šios rūšies slapukai taip pat naudojami reklamos kampanijos veiksmingumui matuoti. Šie slapukai gali būti naudojami siekiant įsiminti, į ką žiūrėjote, apsilankę svetainėje.

Slapukais surinkti duomenys Įmonėje yra saugomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir (ar) numato teisės aktai. Jeigu nesutinkate, kad mes naudotumėme slapukus, Jūs turite galimybę pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus bei kontroliuoti slapukų kiekį. Naudingas nuorodas, kaip atsisakyti slapukų, rasite žemiau:

Pažymime, kad tinklapyje naudojamų slapukų išdiegimas arba blokavimas gali turėti įtakos tinklapio veikimui ir kai kuriems jo funkcionalumams, taip pat neigiamai paveikti Jūsų naudojimąsi tinklapyje prieinamomis paslaugomis.

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS

Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir (ar) numato teisės aktai. Nors duomenų subjektas gali nutraukti sutartį ir atsisakyti Įmonės paslaugų, tačiau Įmonė ir toliau privalo saugoti duomenų subjekto duomenis dėl galbūt ateityje atsirasiančių reikalavimų ar teisinių pretenzijų tol, kol pasibaigs duomenų saugojimo terminai.

KONTAKTINĖ INFORMACIJA

Visais duomenų tvarkymo klausimais susisiekti galite šiais būdais: elektroniniu paštu info@autovela.lt, skambindami telefonu +370 69 510 510.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Perduodamas Įmonei asmens duomenis, duomenų subjektas sutinka su šia Privatumo politika, supranta jos nuostatas ir sutinka jos laikytis. Plėtojant ir tobulinant Įmonės veiklą, Įmonė turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai, iš dalies ar visiškai pakeisti šią Privatumo politiką. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y., nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami internetinėje svetainėje www.autovela.lt.