Mes už tinkamą atliekų surinkimą ir tvarkymą

Atsakingo atliekų tvarkymo atmintinė

Dauguma automobilinių atliekų priskiriamos pavojingųjų atliekų kategorijai, kadangi jose yra gausu aplinkai ir žmogaus sveikatai kenksmingų medžiagų. Pavojingųjų atliekų tvarkymui keliami ypač aukšti aplinkosaugos reikalavimai, jos privalo būti tinkamai sutvarkytos.

Atliekant transporto priemonės techninę priežiūrą ar ją remontuojant, susidėvėjusios ir nebetinkamos naudoti detalės keičiamos naujomis, o senosios turi būti utilizuotos ir sutvarkytos kaip atliekos. Tai – degalų, tepalų, salono filtrai, akumuliatoriai, alyva, padangos, gumos ir kitos detalės, kurias turėtumėte palikti automobilių servise, kuriame atliekate savo transporto priemonės remontą ir techninę priežiūrą.

Alyvos atliekų keliamas pavojus aplinkai ir žmonių sveikatai

Mąstyti ekologiškai šiandien beveik prilygsta būti šiuolaikiškam. Tačiau kol vieni gilinasi į švaresnio pasaulio aktualijas, jų pašonėje kaimyno kaminai dažnai pučia „nelegalius“ tirštų dūmų debesis. Kurui panaudoti alyvos atliekas – visuomenėje vis dar gana paplitęs „taupymo“ planas. Deja, nors ir taupus, nieko bendro neturintis su ekologija. Nebent kaip ištikimas jos priešas. Deginant šias atliekas, žala ypač didelė. Išsiskiriančios kietosios dalelės patenka į atmosferą, nusėda ant žemės paviršiaus, su vandeniu pakliūva į dirvą ir gruntinius vandenis. Žalingi abu atvejai – tiek padidėjusi kietųjų dalelių koncentracija atmosferoje, tiek jų tarša dirvožemyje.

 • Alyvos atliekose galima rasti kone trečdalį Mendelejevo lentelės elementų: varį, cinką, įvairius sunkiuosius metalus, chlorintus tirpiklius ir pan.
 • Sunkieji metalai gali pažeisti nervų sistemą, inkstus, sukelti vėžinius susirgimus. Jie po truputį kaupiasi organizme, tad po kiekvieno kontakto su panaudota alyva, jų vis padaugėja. Todėl ir sveikatos problemos išryškėja tik po kurio laiko.
 • Patekusi į aplinką panaudota alyva gali sukelti daug aplinkosauginių problemų. Vienas litras alyvos gali užteršti milijoną litrų vandens ir padengti plėvele apie 1 hektarą vandens paviršiaus! Alyvai susimaišius su vandeniu, susidaro emulsija, kuri lengvai pažeidžia vandens gyvūnų kvėpavimo organus, patekusi į gruntą gali sutrikdyti augalų ir dirvožemio organizmų aprūpinimą deguonimi.

Alyvos atliekas draudžiama

 • Maišyti su kitomis atliekomis ar medžiagomis;
 • Deginti neturint specialių leidimų. Panaudota alyva gali būti deginama tik tam skirtose krosnyse su specialiais filtrais ir aukštoje temperatūroje;
 • Išpilti ar išleisti alyvos atliekas į paviršinio bei požeminio vandens telkinius bei drenažo ir kanalizacijos sistemas, ant dirvožemio;
 • Perduoti alyvos atliekas asmenims, neturintiems teisės tvarkyti tokių atliekų.

Alyvos atliekų pridavimas

 • Gyventojai ir įmonės susidariusią panaudotą alyvą gali perduoti atliekų tvarkytojui, turinčiam teisę tvarkyti tokias atliekas.
 • Gyventojai panaudotą alyvą gali palikti transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančiose įmonėse, jeigu asmuo naudojasi šių įmonių paslaugomis, tvarkydamas savo transporto priemonę.

Alyvos atliekų perdirbimas
Iš perdirbtos alyvos galima pagaminti aukštos kokybės bazinę alyvą. Ji taip pat gali būti iš naujo rafinuojama ir naudojama kaip variklinė alyva arba perdirbta į ne tokį kenksmingą aplinkai – krosnių kurą.
Perdirbant panaudotą alyvą tausojama energija. Pakartotinis alyvos rafinavimas pareikalauja tik trečdalio energijos, kuri būtų sunaudojama gaminant alyvą iš žaliavinės naftos.
Apsilankykite www.agia.lt ir sužinokite kaip tinkamai tvarkyti pavojingas atliekas.

ATLIEKŲ SURINKIMAS IR TVARKYMAS

Transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančios įmonės privalo:

 • Nemokamai iš transporto priemonių naudotojų (fizinių asmenų – gyventojų) priimti transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto veiklos metu susidariusias apmokestinamųjų gaminių atliekas; šias atliekas, išskyrus tinkamas pakartotinai naudoti dalis, transporto priemonės naudotojui atiduoti draudžiama;
 • Transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto veiklos metu susidariusias apmokestinamųjų gaminių atliekas perduoti tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui.
 • Atliekų turėtojas privalo atskirti apmokestinamųjų gaminių atliekas nuo kitų atliekų ir pristatyti jas į tokių atliekų priėmimo vietą arba perduoti tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui.
 • Apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkytojai privalo apmokestinamųjų gaminių atliekas surinkti atskirai, nemaišyti jų su kitomis atliekomis ar medžiagomis ir tvarkyti pagal atliekų tvarkymo prioritetus aplinkai ir visuomenės sveikatai saugiu būdu, taikydami apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo geriausiai prieinamus gamybos būdus.
 • Transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančios įmonės, atliekančios alyvos keitimą ar alyvos pardavimą arba kurių veikloje susidaro ar gali susidaryti alyvos atliekų, yra alyvos atliekų turėtojos.
 • Transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančios įmonės privalo aplinkos ministro nustatyta tvarka registruotis į transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančių įmonių sąrašą.
 • Transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančios įmonės, kurios yra alyvos atliekų turėtojos, privalo:
 • nemokamai priimti alyvos atliekas iš asmenų, kuriems teikia transporto priemonių remonto ir techninės priežiūros paslaugas;
 • kaupti transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto veikloje susidarančias alyvos atliekas ir jas laikyti pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus;
 • aplinkos ministro nustatyta tvarka tvarkyti susidariusių, kaupiamų alyvos atliekų apskaitą ir teikti apskaitos ataskaitas;
 • nemaišyti alyvos atliekų su kitomis atliekomis ar medžiagomis;
 • susidariusias, sukauptas alyvos atliekas perduoti tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui;
 • aplinkos ministro nustatyta tvarka šviesti ir informuoti vartotojus apie alyvos atliekų keliamą pavojų aplinkai ir šių atliekų tvarkymo galimybes.
 • Transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančioms įmonėms draudžiama perduoti alyvos atliekas asmenims, neturintiems teisės tvarkyti alyvos atliekų.
 • Organizuoti surinkimą, vežimą, apdorojimą atliekų, kurios susidarė naudojant gamintojų ir importuotojų tiektą Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais elektros ir elektroninę įrangą, ir (ar) dalyvauti organizuojant tokių atliekų tvarkymą savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose;
 • Apmokėti atliekų surinkimo, vežimo ir apdorojimo išlaidas, taip pat šios dalies 3 punkte nurodyto visuomenės švietimo ir informavimo organizavimo ir vykdymo išlaidas;

NAUDOTŲ PADANGŲ SURINKIMAS IR TVARKYMAS

 • Atliekų turėtojas padangų atliekas gali (pasirinktinai) pristatyti į bet kurią tokių atliekų priėmimo vietą (padangų platinimo vietą, transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančią įmonę ar savivaldybės įrengtą didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę).
 • Pagal Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo įstatymą, padangų platintojai privalo:
 • Nereikalaudami papildomai sumokėti, priimti vartotojo atiduodamas padangų atliekas tuo atveju, jeigu atiduodamos padangų atliekos skirtos tam pačiam transporto priemonės tipui ir padangų atliekų skaičius (skaičiuojant vienetais) atitinka jo perkamų padangų skaičių;

4 vnt. padangų NEMOKAMAI galite atiduoti į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles.
Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės miestuose kur įsikūrę mūsų Autoservisai Autovela Vilniuje ir Alytuje:
UAB Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras (VAATC)
UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras (ARATC)

Mūsų autoservisų Autovela partneriai:
UAB “Žalvaris”
UAB „EKO bazė“