Autoservisas AUTOVELA automobilių remonto garantinės sąlygos

Autoservisų Autovela teikiamos paslaugos yra apdraustos bendrosios civilinės atsakomybės draudimu ADB “Gjensidige”.
Garantinio laikotarpio metu išryškėjus detalių arba darbų defektams, defektai šalinami nemokamai.
Garantinis remontas atliekamas tik autoservisuose Autovela adresais: J.Kubiliaus g.16 ir J.Kubiliaus g.18 Vilniuje bei Kauno g.3-1, Miklusėnuose, Alytaus raj. Kilus klausimams dėl remonto kokybės, ar garantinio remonto automobilis turi būti pristatytas į mūsų autoservisus.

KOKYBĖS TELEFONAS: 8 646 61555

Vykdytojas – UAB „Autovela” , įm.k. 304221935, buveinė Karaliaučiaus g.6-92, Vilnius.
Užsakovas – fizinis ar juridinis asmuo, užsakantis Vykdytojo autoservisuose atlikti automobilio techninį aptarnavimą ir/arba remontą.
1. Vykdytojas suteikia darbams ir autodetalėms 6 mėnesių garantiją.
2. KOKYBIŠKOS AUTODETALĖS ATGAL NEPRIIMAMOS (pagal LR Ūkio ministro įsakymą “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo 2001.06.26 Nr.217”
3. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo detalės sumontavimo į automobilį, paslaugos suteikimo ir pardavimo dienos. Garantija galioja tik pateiktus pirkimo – pardavimo dokumentus.
4. Elektroninėms ir elektrinėms detalėms kokybės garantija nesuteikiama ir jos atgal nepriimamos;
5. Detalės parduotos pagal individualų užsakymą atgal nepriimamos.
6. Kokybės garantijos laikotarpiu detalės, kurios buvo pakeistos Vykdytojo ir tapo netinkamos naudoti pagal tiesioginę paskirtį ar prarado didžiąją dalį funkcionalumo yra pakeičiamos naujomis arba suremontuojamos. Vykdytojas turi teisę pasirinkti pigiausią gedimo pašalinimo būdą t.y. keisti detalę nauja ar ją remontuoti, jei tai neturi įtakos kokybei.
7. Dėl kokybės garantijos taikymo garantinio laikotarpio metu Užsakovas turi kreiptis į Vykdytoją. Užsakovo patirtos išlaidos detalių defektams nustatyti nesikreipiant į Vykdytoją nėra atlyginamos.
8. Garantiniam atvejui nepasitvirtinus ar (ir) esant gedimams, kuriems netaikomi garantiniai įsipareigojimai ir nemokamas aptarnavimas, visas išlaidas, susijusias su detalės gedimo nustatymu bei remontu, Užsakovas apmoka savo sąskaita.
9. Garantija suteikiama tik naujoms detalėms ir tik tuo atveju, jeigu šios detalės įsigytos ir pakeistos viename iš Vykdytojo autoservisų: J.Kubiliaus g.16 ir J.Kubiliaus g.18 Vilniuje bei Kauno g.3-1, Miklusėnuose, Alytaus raj.
10. Garantija detalėms suteikiama tik, jeigu kitos, mazgą (sistemą) sudarančios detalės atitinka techninius reikalavimus, nėra automobilio mechaninių pažeidimų, nepažeista automobilio kėbulo geometrija;
11. Garantinis laikotarpis bei Vykdytojo atsakomybė neapima:
11.1. Gedimų ar kitokių defektų, kurie atsirado ne dėl Vykdytojo kaltės, dėl netinkamos automobilio eksploatacijos, važiuojant per dideliu greičiu ar perkrovus automobilį;
11.2. Jeigu automobiliui dėl eismo įvykio ar kitos priežasties negalioja privalomoji techninė apžiūra;
11.3. Automobilis buvo naudojamas ne pagal paskirtį (serijinio automobilio naudojimas sporto varžyboms, keleiviams vežti pritaikyto automobilio naudojimas kroviniams gabenti ir pan.);
11.4. Gedimas atsirado dėl veiksnių, nepriklausančių nuo Vykdytojo (cheminių, elektrocheminių, elektrinių poveikių, stichinių nelaimių, gaisro, autoįvykių, trečiųjų asmenų veikos ir pan.).
11.5. Į automobilį Užsakovo ar trečiųjų asmenų buvo sumontuotos dalys ar padaryti automobilio konstrukciniai pakeitimai, instaliuota papildoma įranga ar techninės priemonės, kurie nepatvirtinti tos markės automobilių gamintojo.
11.6. Detalių bei eksploatacinių medžiagų (tepalai, skysčiai ir kt.), kuriuos pateikė pats Užsakovas;
11.7. Neoriginalių ar/ir nenaujų detalių, kurias Užsakovo sutikimu panaudojo Vykdytojas;
11.8. Garantija netaikoma detalių restauravimo, tekinimo darbams, restauruotoms detalėms, atsarginėms detalėms, įsigytoms automobilių sąvartyne bei naujoms atsarginėms dalims, kurias pristatė pats klientas.
11.9. Garantija taip pat netaikoma ir tokiems reguliavimo darbams, kaip:
– durelių ir stoglangių pritaikymas ir sureguliavimas, oro triukšmo bei nesandarumo durelėse ir stoglangiuose,
– ratų suvedimas ir balansavimas,
– kuro ir tepalų sąnaudos jei jos neviršija gamyklos gamintojos nustatytų normų.
12. Visos automobilio dalys susidėvi. Todėl garantijos galiojimo metu gali atsirasti gedimų, ypač didelio galingumo automobiliuose, atsiradusių ne dėl gamyklos – tiekėjos klaidų. Jų priežastis yra natūralus susidėvėjimas ir garantija jiems netaikoma. Tai apima lemputes, stabdžių kaladėles, filtrus, padangas, stiklus, kontaktus, uždegimo žvakes ir stiklo valytuvus.
13. Vykdytojas negarantuoja ir neatsako už tas detales bei eksploatacines medžiagas, kurios dėl savo funkcinės paskirties yra padidinto dėvėjimosi objektu (pvz.: padangos, stiklas, stabdžiai, sankaba ir pan.) ir dėl intensyvaus naudojimo visiškai ar iš dalies tapo netinkamos naudoti.
14. Užsakovas, priimdamas atliktą darbą ir pastebėjęs darbų trūkumus, gali remtis faktu tik tuo atveju, jeigu dokumente, patvirtinančiame darbų priėmimą tie trūkumai buvo aptarti. Užsakovas, priėmęs darbą jų nepatikrinęs, netenka teisės remtis darbo trūkumų faktu, kurie galėjo būti nustatyti normaliai priimant darbą. Užsakovas, nustatęs darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo sutarties sąlygų po darbų priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti darbų priėmimo metu (paslėpti trūkumai), privalo apie juos pranešti Vykdytojui nedelsiant po jų nustatymo.
15. Sprendžiant pagrįstas Užsakovo pretenzijas dėl Paslaugų kokybės, pirmiausia Vykdytojas turiteisę ištaisyti trūkumus savo lėšomis ir priemonėmis per šalių suderintą laikotarpį.
16. Ribota 1 (vieno) mėn. garantija taikoma atliekant dalinį mechanizmo (garantija visam mechanizmui negalioja) remontą, kuro sistemoms, elektroninėms variklio ir kitoms valdymo sistemoms, elektros sistemoms, langų valytuvams, turbinoms ir jų remontui;
17. Garantiniu atveju kompensuojama tik garantinė detalė (kaip nurodyta pirkimo – pardavimo dokumente) ir keitimo paslauga, susijusi su defektine detale. Atsitiktiniai ar šalutiniai nuostoliai nekompensuojami.
18. Garantija netaikoma automobilių stiklams;
19. Užsakovas privalo suteikti įmonei jai būtiną laiką garantiniams darbams atlikti ir gedimams pašalinti bei reikalingoms dalims pateikti.
20. Kokybės garantija neapima dėl automobilio gedimo Užsakovo patirtos tiesioginės ir/arba netiesioginės žalos (įskaitant moralinę žalą) atlyginimo. Vykdytojas neprivalo atlyginti kitų su automobilio gedimu susijusių Užsakovo išlaidų: išlaidų kito automobilio nuomai, sugedusio automobilio transportavimo iki Vykdytojo išlaidų, vairuotojo nakvynės išlaidų, dėl automobilio prastovos negautų pajamų, gamybos nuosmukio ir pan.

PADANGOS
Padangoms garantija galioja 12 mėnesių nuo pardavimo datos, pateikus įsigijimą patvirtinantį kasos čekį arba sąskaitą – faktūrą. Garantija suteikiama gamykliniams defektams. Garantija netaikoma įmonės ekspertui arba nepriklausomai komisijai nustačius, kad padanga pažeista mechaniškai, buvo eksploatuota ant netinkamo pločio ar nekokybiško ratlankio, esant netvarkingai automobilio važiuoklei, esant netinkamai automobilio ratų geometrijai, netolygiam nudėvėjimui, nulaiptavimui, remontuotai padangai ir nustačius kitus neteisingos padangų eksploatacijos atvejus. Už pažeidimus, atsiradusius dėl netinkamo padangų eksploatavimo, neatlyginama. Padangų ridai garantija nesuteikiama. Garantija galioja nuo ratlankio nenumontuotai padangai. Garantija įsigalioja nuo padangų pardavimo datos. Primename, kad, siekiant užtikrinti teisingą padangų eksploataciją, reikia padangas reguliariai balansuoti, oro slėgį jose tikrinti ne rečiau, nei kas 14 dienų, daryti reguliarią padangų rotaciją pagal transporto priemonės gamintojo ar padangų pardavėjo rekomendacijas. Kaskart montuojant padangas, rekomenduojame keisti ventilius. Parenkant padangų pripūtimo slėgį vadovautis transporto priemonės gamintojo pateikiama informacija, atsižvelgiant į padangoms tenkančias apkrovas, vairavimo stilių, greitį. Su naujai sumontuotomis padangomis nuvažiavus apie 1000 km būtinas pakartotinis padangų balansavimas.

GARANTIJA NEGALIOJA:

  • Jeigu automobilyje atlikti konstrukciniai pakeitimai;
  • Automobilių stiklams;
  • Atsarginėms detalėms, įsigytoms automobilių savartyne ir atvežtoms pačio kliento;
  • Naujoms atsarginės dalims pristatytoms kliento.

RIBOTA GARANTIJA:

  • Atliekant dalinį mechanizmo remontą (garantija visam mechanizmui negalioja);
  • Kuro sistemai;
  • Elektroninėms variklio ir kitoms valdymo sistemoms;
  • Elektros sistemai;
  • Langų valytuvams;
  • Turbinoms ir jų remontui.

Autoservisų Autovela teikiamos paslaugos yra apdraustos bendrosios civilinės atsakomybės draudimu ADB “Gjensidige”
Garantinio laikotarpio metu išryškėjus detalių arba darbų defektams, defektai šalinami nemokamai.
Garantinis remontas atliekamas tik autoservisuose Autovela adresais: J.Kubiliaus g.16 ir J.Kubiliaus g.18 Vilniuje bei Kauno g.3-1, Miklusėnuose, Alytaus raj.
Kilus klausimams dėl remonto kokybės, ar garantinio remonto automobilis turi būti pristatytas į mūsų autoservisus.

KOKYBĖS TELEFONAS: 8 646 61555